Words -STIJENE -BALKANSKA KORIDA (BALKANIC CORRIDA) (1983)

WORDS
(c) 1983 -Jugoton

Imam jedan stari dug
nisam uvijek bila drug
nisam uvijek bila drug
Žene misle,kažem ti
da su muški strašno zli
Stvarno misle,kažem ti!

Brbljava i mlada
prepuna ideja
Radost moja vrti me u krug…

Ti si meni dobar drug
samo nekad puno grub
Ti si ipak dobar drug
Ja u svađi kažem sve
bilo pravo ili ne
Ja ti brate kažem sve!

Ali i bi znao reći
nekom stranom riječi:
Daj,zaveži,molim te!

O… No Words,
O… No Words
O…No Words

Imam jedan stari dug
nisam uvijek bila drug
Tebi nisam bila drug;

Ali ti bi znao reći
nekom stranom riječi
“Daj zaveži”,molim te;

O… No Words,
O… No Words
O…No Words itd.

Glazba i tekst:
Arr. “Stijene”