Samo tako – STIJENE – CEMENTNA PRAŠINA(The Cement Dust) (1981)

SAMO TAKO
(c) 1981-RTB Beograd

Uvijek kada mi se taknu
tvoji prsti nježno lako
ko da se planine maknu
samo onda samo tako.

Pod nama se ruše stijene
i sve prijete nekim znakom
zaboravi mjesec vrijeme
samo onda samo tako.

Samo tako zaredaju kiše
rode polja dogode se čuda
samo tako i nikako više
gdje se srcem govori i piše.

Samo tako imam svijet na dlanu
vidim zemlje ucrtane krivo
i sve vidim kao da je živo
samo tada u tom jednom danu.

Pamtim kada mi se taklo
tvoje tijelo nlježno lako
pala čaša puklo staklo
samo onda samo tako.

Muzika: M.Limić
Tekst: K.Juras
Arr. “Stijene”